PRIVATLIVS- & DATABESKYTTELSESPOLITIK FOR NØRGAARDS HØJSKOLE

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Nørgaards Højskole i henhold til Databeskyttelsesforordningen af 28. maj 2018, registrerer, behandler og sikrer dine personoplysninger.

Vi henholder os til følgende bestemmelser i Databeskyttelsesforordningen:

Artikel 4: Definitioner

Artikel 5: Principper for behandling af personoplysninger

Artikel 6: Lovlig behandling

Artikel 9: Behandling af særlige kategorier af personoplysninger

Artikel 10: Behandling af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser

Artikel 30: Fortegnelser over behandlingsaktiviteter

Artikel 87: Behandling af nationalt identifikationsnummer

 

1. Behandling af persondata

Nørgaards Højskole registrerer og behandler oplysninger om dig når du som elev, kursist, udlejningskunde eller som besøgende retter henvendelse til os via mail, brev, telefon, sociale medier eller ved personligt fremmøde i forbindelse ved tilmelding til langt, kort kursus eller ved udlejning af faciliteter.

Oplysninger om ansatte, timelærere, honorarbetalte foredragsholdere, ansøgere, praktikanter og bestyrelsesmedlemmer registreres og behandles og opbevares forsvarligt og fortroligt af relevant personale fra Nørgaards Højskole.

I forbindelse med tilmelding, udlejning, ansøgning eller ansættelse, beder vi dig om samtykke til at vi må behandle dine persondata. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at kontakte administrationen eller den dataansvarlige.

Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder sker kun, hvis Nørgaards Højskole er forpligtet hertil i henhold til særligt lovgrundlag, eller hvis det er nødvendigt for at kunne leve op til de forpligtelser, vi har i forhold til din ansættelse eller dit ophold og undervisning.

Skulle nogle af dine personoplysninger ændre sig, opfordrer vi til, at du kontakter os, så vi kan opdatere dem. Dette kan gøres ved at kontakte den dataansvarlige på nedenstående mail.

Grundlaget for vores registrering og behandling af almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 4, 6, 9, 10, 30, 87.

Personoplysninger slettes efter gældende lovgivning.

 

2. Formål og datatyper

2.1 Ansøgere

Hvis du ansøger en stilling på Nørgaards Højskole behandler vi dine personlige oplysninger og opbevarer dem digitalt. Ved fremsendelse af ansøgning gives der samtykke til at Nørgaards Højskole kan gemme dine oplysninger i 6 måneder. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved at sende en mail til den dataansvarlige.

Hvis du ønsker at vi gemmer dine oplysninger ud over de 6 måneder skal du give skriftligt samtykke til dette.

2.2 Ansatte, timelærere og honorarmodtagere

Ved ansættelse og samtykke gemmes ansøgning og personlige oplysninger i al den tid ansættelsen består.

Herunder CPR, bankoplysninger, kontaktoplysninger, MUS-samtaler, forsikrings- samt pensionsoplysninger.

Oplysninger gemmes herefter efter gældende lovgivning

2.3 Elever og kursister

I forbindelse ved tilmelding til et Højskolekursus på Nørgaards Højskole giver du samtykke vi i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 pkt. a (almindelige personoplysninger), samt artikel 9. stk. 2 pkt. (særlige personoplysninger) må behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde vores lovmæssige forpligtelser i forhold til dit ophold.

Disse oplysninger videregives kun til statslige myndigheder.

Skolen opbevarer alle almindelige personoplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser og udtalelser. Oplysningerne må aldrig kasseres, jævnfør Kulturministeriets lovgivning om offentlige arkivalier. Efter 5 år opbevares det kun i fysisk form i skolen arkiver. Kun relevant personale har adgang.

Alle særlige personoplysninger (artikel 9. stk. 2 pkt.)  slettes efter kursusophør.

Ifølge persondataloven har du ret til at få oplyst hvilke personoplysninger vi har på dig. Er dine oplysninger eller data urigtige eller vildledende har du ret til at kræve at de rettes eller slettes. Dette gøres ved at sende en mail til den dataansvarlige på Nørgaards Højskole.

Du kan også gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig er tilgængelige for behandling og tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

3. Hjemmeside, Sociale Medier og Cookies

Cookies er små tekststumper, som visse websider overfører til din pc’s harddisk. Data fra cookies kan ikke anvendes til at indsamle personlige oplysninger, men benyttes normalt til at gøre dit besøg på websitet lettere. En cookie kan fx gemme de indtastninger, du lavede sidste gang, du var på webstedet, så du ikke behøver at indtaste dem igen.

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Sådan sletter du cookies: minecookies.org/cookiehandtering

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt deres færden på hjemmesiden.

Google Analytics (trafikmåling)

Hjemmesiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på hjemmesiden og sociale medier.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

4. Sletning af persondata

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

4.1 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

4.2 Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

4.3 Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

4.4 Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

4.5 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

5. Kontaktoplysninger på de dataansvarlige

Nørgaards Højskoles dataansvarlige medarbejdere er:

Søren Mehlsen – sem@nrgaard.dk
Tommas Amstrup – ta@nrgaard.dk

 

6. Databehandleraftaler

Nørgaards Højskole har indgået Databehandleraftaler med følgende IT-leverandører:

KomIT a.m.b.a, Egelundsvej 18, 5260 Odense S, CVR-nr. 79206318

VIGGO.DK A/S, Egelundsvej 18, 5260 Odense S, CVR-nr. 35654666

 

7. Ejeroplysninger

Dette website tilhører og drives af:
Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, DK-8850 Bjerringbro

Mail: adm@nrgaard.dk

Tel.: +45 86682300
CVR nr.: 14933239

Nørgaards Højskole

Mangler du svar på noget?

Vi er her næsten 24-7, så send dine spørgsmål om højskoleophold her, og så vender vi tilbage til dig snarest.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies Privatlivspolitik

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk