Værdigrundlag

Skolens formål er at drive en grundtvigsk folkehøjskole, der i sit udbud appellerer til alle samfundsgrupper. Skolen drives indenfor de til enhver tid gældende love og regler om frie kostskoler resp. lov om folkehøjskoler mv. I tråd med samfundsudviklingen i retning af øget individualisering og kompleksitet skal højskolen skabe forudsætninger for udvikling af kompetencer og almen dannelse gennem vægtning af det fælles, det personlige og det faglige.

Målsætning
Nørgaards Højskole skal være et sted, hvor mennesker mødes i et ligeværdigt forhold, og hvor vi føler os forpligtet på åbenhed og nysgerrighed overfor de og det, der er anderledes.

Vort fundament er troen på, at mennesker grundlæggende ønsker:
• at tage ansvar for eget liv og gerning
• at være noget for andre og indgå i et forpligtende fællesskab
• at leve et liv, der gør en forskel og ikke er ligegyldigt

Vi finder at livet er en bestandig udviklingsproces, der medfører at vi må lægge vægt på:
• anerkendelse og respekt for det enkelte individ
• vekselvirkningen mellem det kvalificerende og det livsoplysende
• forståelse af vor historiske og religiøse baggrund
• viden om vort samfunds politiske virkelighed og etiske spilleregler
• kendskab til de globale kulturforskelle og økologiske sammenhænge

Filosofi
Nørgaards Højskole handler om faglighed og sociale kompetencer, som udvikles både i og udenfor undervisningslokalet. I en flok, som bor, lever, fester, modtager undervisning, hygger og tager på studieture sammen, og som når den tager herfra, vil være beriget med en fornyet åbenhed og forståelse for både egne og andres behov og ønsker – dvs. sociale kompetencer, som er af næsten uendelig værdi, uanset hvor og hvordan man vælger at resten af ens liv skal leves.

Det er i høj grad også disse kompetencer, som gør, at tidligere højskoleelever har en væsentligt højere chance for at fuldføre det studie de vælger på normeret tid. De kender nemlig sig selv, og er derfor i langt højere grad i stand til at træffe kvalificerede valg og sige til og fra, når det gælder deres fremtid.

Værdier
Gennem stifteren Arne Nørgaards tanker nedfældet i skolens logo, er Nørgaards Højskole – “Livsmodets skole” – knyttet til det at flytte sig, til håbet om et bedre i morgen. Selve logoet indfanger både korset, symbolet på tro og evighed, skibet, vikingernes symbol på handling og kamp, på at turde flytte sig, ankeret, håbets tegn, samt det gamle nordiske symbol for håbet: Hesten Skinfakse, der hver morgen henter den nye dags sol ved morgenens port.

Udgangspunktet for en rejse – det at flytte sig som menneske – er at vide hvor man kommer fra, at have et fast ståsted, samt at have set hvilke muligheder, der rører sig i horisonten – at vide hvor man gerne vil hen. Derfor er et ophold på Nørgaards Højskole på en gang fagligt og alment, kvalificerende og livsoplysende.

Vekselvirkningen mellem det almene og det faglige tager uløseligt udgangspunkt i det personlige møde. Skolen er med andre ord et sted hvor mennesker mødes i et ligeværdigt forhold, uanset etnisk baggrund eller handicaps. Dette personlige møde er grundlaget for den åbne pædagogik, den uformelle vejledning fra lærer til elev, der kan frigøre både et fagligt og et personligt potentiale.

Det er vigtigt at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forskellige baggrund og individuelle behov for dygtiggørelse og færdighedstilegnelse, og i et dynamisk og nutidigt miljø giver plads til en faglig fordybelse, der mange gange åbner for en samtale om mere eksistentielle spørgsmål.

Spørg os 24/7..!

Vi er her næsten hele tiden, så spørg her og vi vender tilbage til dig snarest.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies Privatlivspolitik

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk