Mentorstøtte til unge uden ungdomsuddannelse

Hvis du er mellem 17 1/2  og 25 år, og ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at få mentorstøtte på Nørgaards Højskole. Målet med mentorordningen er, at du rustes til at kunne indgå bedst muligt i højskoleopholdet, og ligeså vigtigt, at du får støtte til at kunne træffe valg om din fremtid efter højskoleopholdet.

Mentorstøtte betyder, at du får en højskolelærer som din mentor, altså en fast kontaktperson. De fleste af Nørgaards Højskoles mentorlærere er uddannede mentorer, så de er godt rustet til at guide dig. I starten af dit højskoleophold sætter du dig sammen med din tildelte mentorlærer, og udarbejder en aftale med målsætninger for dit ophold. Heri aftaler I, hvordan mentorordningen skal fungere i praksis: Hvor ofte skal I mødes? Hvad ønsker du særligt fokus på, fagligt og socialt? Skal I opsætte nogle mål og delmål for forløbet?

I løbet af dit højskoleophold tager din mentor-lærer efter aftale med dig kontakt til din UU-vejleder, for at informere om, hvordan mentor-forløbet skrider frem. Med din godkendelse er din UU-vejleder selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din mentorlærer for en opdatering.

Med udgangspunkt i ovenstående tilbyder Nørgaards Højskole altså en mentorordning, med en målsætning om at unge uden ungdomsuddannelse via deres højskoleophold på Nørgaards Højskole bliver rustet og motiveret til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse efter højskoleopholdet.

Betingelser for at modtage mentorstøtte:

  • Mentoreleven skal være mellem 17 1/2 og 25 år.
  • Eleven skal komme med en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med UU.
  • Eleven og mentorlæreren udarbejder i løbet af den første uge på højskolen en aftale for forløbet.

Økonomi

Som udgangspunkt giver højskolen 400 kr. i nedsat ugepris til unge på mentorordning. Nedslaget fratrækkes den normale ugepris, der pt. er på 1750 kr. Der kan i særlige tilfælde aftales en yderligere nedsat ugepris efter aftale med højskolen.

Du kan få yderligere information om mentorordningen ved at kontakte Jan Bo Rasmussen på telefon 86 68 23 00 eller mail: jan@nrgaard.dk

Mangler du svar på noget?

Vi er her næsten 24-7, så send dine spørgsmål om højskoleophold her, og så vender vi tilbage til dig snarest.